Publikační činnost

brozura

V červenci 2014 vznikla brožura přibližující sebezkušenost v hiporehabilitaci v rámci projektu – Sebezkušenost v Evropském kvalifikačním rámci pro vzdělávání a praxi v oblasti animoterapie (AMAT) – program Leonardo da Vinci (2012 – 2014).

„ Sebezkušenost … cesta, jak se stát terapeutem v pravém slova smyslu“. Tato brožura pomáhá přiblížit základní myšlenky, smysl a principy sebezkušenosti v rámci AMAT terapeutických vzdělávacích programů. Různé příklady a řada fotografií, podložené teorií ukazují, jak velký význam má tento způsob práce pro rozvoj osobnosti. Všechny materiály pocházejí z autentických terapeutických situací a odborných sebezkušenostních aktivit. Tento projekt byl financovaný s podporou Evropské komise v rámci Programu celoživotního vzdělávání.

Brožůru je možné objednat na e-mailu: p.rynesova@centrum.cz, nebo přes jo-knezmost.cz/hiporehabilitace/
Cena pouze manipulační poplatek, balné a poštovné – 120 Kč.

 

cd

V červenci 2014 vznikl krátký edukační film přibližující sebezkušenost v hiporehabilitaci v rámci projektu – Sebezkušenost v Evropském kvalifikačním rámci pro vzdělávání a praxi v oblasti animoterapie (AMAT) – program Leonardo da Vinci (2012 – 2014).

„ Sebezkušenost … cesta, jak se stát terapeutem v pravém slova smyslu“. Edukační a propagační film o významu „sebezkušenosti“ v rámci AMAT terapeutických programů. Vznikl v návaznosti na brožuru „ Sebezkušenost … cesta jak se stát terapeutem v pravém slova smyslu“. Prezentuje základní myšlenky o sebezkušenosti a její vliv na práci terapeutů.

Použité materiály – fotky, videa, reflexe – jsou z autentických terapeutických situací a odborných sebezkušenostních aktivit. Edukační a propagační film o významu „sebezkušenosti“ v rámci AMAT terapeutických programů. Vznikl v návaznosti na brožuru „ Sebezkušenost … cesta, jak se stát terapeutem v pravém slova smyslu“. Prezentuje základní myšlenky o sebezkušenosti a jejím vlivu na práci terapeutů. Použité materiály – fotky, videa, reflexe – jsou z autentických terapeutických situací a odborných sebezkušenostních aktivit.
Tento projekt byl financovaný s podporou Evropské komise v rámci Programu celoživotního vzdělávání.

Film je možné objednat na DVD nosiči na e-mailu: p.rynesova@centrum.cz, nebo přes jo-knezmost.cz/hiporehabilitace/
Cena pouze manipulační poplatek, balné a poštovné – 120 Kč.

kniha

 

V listopadu 2011 se JO Kněžmost podílel na vydání knihy PhDr. Petry Černé Rynešové z oblasti hiporehabilitace. Všem, kteří pomáhali při realizaci knihy, patří velký dík. „Když kůň léčí duši, aneb metodika hiporehabilitace zaměřená na klienty s duševním onemocněním.“ Nová kniha na českém trhu z oblasti hiporehabilitace, která vyšla na sklonku minulého roku. Publikace své čtenáře stručně seznamuje s oborem hiporehabilitace a úžeji se zaměřuje na oblast hiporehabilitace při léčbě duševních onemocnění. Těžištěm celé příručky je vymezení čtyř základních oblastí stimulace, které autorka považuje za stěžejní pro provádění hiporehabilitace v psychologii.

Dále se v příručce autorka podrobně věnuje technickým i psychosociálním podmínkám, které jsou nutné pro realizaci hiporehabilitace v psychologii. Kniha je psána jako metodika pro stávající či budoucí terapeuty. Jsou zde podrobně uvedena praktická cvičení, které lze při této formě léčby využít. Je i vhodným studijním materiálem pro studenty a laické veřejnosti přinese srozumitelnou formou informace o tomto oboru.
Knihu je možné zakoupit objednáním na e-mailu: p.rynesova@centrum.cz, nebo přes jo-knezmost.cz/hiporehabilitace/
Cena publikace je 325 Kč, pro členy České hiporehabilitační společnosti 190 Kč.