Dotace a granty

Projekt pro zavlažování a vybavení JO Kněžmost.

Na začátku roku 2014 získal JO Kněžmost projekt od Státního intervenčního zemědělského fondu pro zavlažován a vybaven JO Kněžmost. Projekt bude realizován v průběhu roku 2014.

Projekt pro vzdělávání v oblasti hiporehabilitace od Národní agentury pro evropský vzdělávací programy.

Jezdecký oddíl Kněžmost získal v roce 2012 projekt pro vzdělávání v oblasti hiporehabilitace na téma: Sebezkušenost v evropském kvalifikačním rámci pro vzdělávání a kvalitní praxi v oblasti animoterapie.ö – ôSELF-EXPERIENCE in European qualification framework for practice and training in animal mediated assistance and therapy (AMAT)ö. Projekt jsme z skali od NAEP – Národní agentury pro evropské vzdělávací programy v programu Leonardo da Vinci – projekty partnerstv .
Projekt bude trvat 2 roky, zahájen byl v srpnu 2012, ukončen bude v srpnu 2014. Obsahem projektu jsou vzdělávací semináře, workshopy, konference, sběr dat a výměna zkušeností z oblasti sebezkušenosti pomocí koní v Čechách i partnerských zemích na Slovensku a v Polsku. Výstupem bude ucelená brožura a film shrnující tyto myšlenky.

Projekt rekonstrukce klubovny, sedlovny, sociálního zařízení a přilehlého skladu pomůcek.

V únoru 2012 byl oficiální schválen projekt na rekonstrukci klubovny, sedlovny, sociálního zařízení a přilehlého skladu pomůcek, na který jsme získali dotaci od Státního intervenčního zemědělského fondu. Po celý rok 2012 se projekt připravoval po administrativní stránce a během roku 2013 byl zrealizován. Výsledkem jsou krásné prostory klubovny, sociálního zařízení, sedlovny a skladu pomůcek. Všem co se na projektu podíleli děkujeme, jeho realizace byla náročná.