Nabízíme

Nabídka služeb Jezdeckého oddílu Kněžmost

naladovkaJo Kněžmost se zabývá parkurovým sportem, výukou dětí v jezdectví, dále nabízíme ustájení koní, trénink jezdeckých koní. Pořádáme letní , víkendové, velikonoční a podzimní tábory, jezdecké akce – „Den koní“ v jarním čase a „Jezdecké hry“ v čase podzimním, děláme akce pro základní i mateřské školky v podobě exkurze a svezení na koních. Postupně se věnujeme rozvíjení dětského pony sportu.

Výuka dětí

Ve výuce jezdectví jsme spíše zaměřeni na děti od útlého věku. Výuka probíhá na pony. Hodina se skládá ze tří částí, tak aby to pro děti bylo zajímavé a pestré. První část se odehrává ve stáji, kde vyčistíme a připravíme koně, druhá část probíhá na jízdárně, kde děláme voltižní cvičení na lonži nebo na vodítku, a to v kroku, klusu a cvalu dle schopnost jednotlivých dětí. Třetí část hodiny probíhá při procházce do terénu. U malých dětí od 3 do 6 let (výjimečně přijímáme i 2leté děti) doporučuji ježdění ve dvojici, například sourozenci i kamarádi. Děti nejsou tak fyzicky a psychicky zatížené aktivitou s koňmi a trénují se v sociálních dovednostech při kooperativní činnosti. U dětí od šesti let se začínáme věnovat výuce v sedle. Program má stejný obraz, příprava koní ve stáji, vyčištění, voltižní uvolňovací a posilovací cviky v sedle a po té základy správného sedu, vysedávání, případně samostatného vodění koní po jízdárně. Hodina trvá 60 minut, včetně přípravy koní ve stáji. Cena za jezdeckou hodinu je pro členy oddílu 600,- Kč/při platbě 10 hodin, pro nečleny 700- Kč.  

Od února 2022 jsme rozšířili jezdecké kroužky pro děti od 6 do 12 let, termín pondělí 14:30 – 17:00, úterý 14:30-17:00 a 16:00 – 19:00, středa 14:30 – 17:00, čtvrtek 14:30-17:00, a 16:00 – 19:00,  pátek 13:30 – 16:00 a 15:00 – 18:00, 2,5 – 3 hodiny, max. počet 8-9 dětí, dle typu kroužku,  náplň: péče o koně, vzdělávání v oblasti jezdectví, jezdecký výcvik. Cena: paušální 1100 Kč, nebo 1300 Kč dle typu kroužku / měsíčně.

Výstroj pro jezdectví: Dítě potřebuje alespoň cyklistickou helmu, pevnou sportovní obuv, nejlépe přes kotník, dlouhé pružné kalhoty s nevýraznými švy a triko s dlouhým rukávem.

 Jezdecký kroužek v JO Kněžmost – víkendový

Měníme v Jezdeckém oddíle Kněžmost systém vedení a průběhu jezdeckých víkendových kroužků. Minulý systém již příliš nefungoval, proto jsme se rozhodli dát kroužkům nová, pevná a jasná pravidla.

Kroužek v sobotu: 

Věk: od 10 let

Počet: 8 dětí v kroužku.

Pod vedením instruktora

Trvání: leden – červen, červenec – srpen kroužek neběží (pomoc při táborech), září – listopad.

Čas od 9 – do 14.30

Náplň:

Praktické činnosti kolem chovu a péče o koně (krmení, vodění, místování boxů, údržba výstroje)

Vzdělávání – základní témata týkající se chovu koní a jezdectví. Rozsah vědomostí, které děti potřebují pro splnění ZZVJ – zkoušek základního výcviku.

Jezdecký výcvik – kombinace jezdecké práce v terénu s jízdárenskou prací.

Jedenkrát za měsíc – pomoc při příměstském táboře, po skončení pomoci, děti také jezdí.

O prázdninách kroužek neběží, děti mají povinnost, pomáhat při alespoň jednom letním příměstském táboře, po včasné předchozí dohodě.

Cena: 1000 Kč měsíčně.

Pokud děti, chtějí postupovat úspěšně v jezdeckém výcviku, doporučujeme kombinaci jezdeckého kroužku s individuálními jezdeckými hodinami. V jezdeckém kroužku načerpají vědomosti a praktické zkušenosti v oblasti chovu koní, práce s koněm v terénu i na jízdárně. Při individuálních jezdeckých hodinách tyto schopnosti mohou intenzivněji rozvíjet.

Hiporehabilitace – program aktivity s koňmi pro klienty s mentálním handicapem

Od začátku dubna 2012 byl v JO Kněžmost zahájen aktivizační program s koňmi pro klienty s mentálním handicapem. Kapacita je zhruba 12 klientů, kteří se účastní programu s koňmi v podobě čištění, krmení a i ježdění na nich. Celý program je zaměřen na komplexní aktivizaci organismu po stránce emoční, poznávací, tělesné i sociální a probíhá pod vedením zkušeného terapeuta se specializací na hiporehabilitaci. Cena je smluvní.

Ustájení koní

Nabízíme ustájení koní v prostorných boxech, koně jsou denně dle počasí většinu času ve výběhu. Přes léto máme k dispozici i pastevní výběhy. Všechny výběhy mají automatické napáječky. Koně se přikrmují senem i ve výbězích. V ceně ustájení je zahrnuto využívání prostor jízdárny, skokového materiálu a lonžovacího kruhu, dále krmení seno, oves + podestýlka. Cena boxového ustájení pro aktivně trénující koně, který bude aktivně využívat prostory jízdárny, kruhovky a skokový materiál, na měsíc činí 7.000,- Kč. Boxové ustájení rekreačních koní a koní na důchod, na měsíc 6.000,- Kč. Krátkodobé ustájení, méně než 30 dní, 300 Kč/ den. V případě ustájení ponyho je cena smluvní. Aktuálně je kapacita pro ustájení plná. Místo pouze pro koně rekreační či koně na důchod. 

Prodej granulí přímo v naší stájí pro koně značky NOVAEQUI. více info na http://www.novaequi.cz/

Exkurze pro základní a mateřské školy

jezdhry3

Ve školním roce organizujeme exkurze pro základní i mateřské školy. Doba trvání je zhruba 2 hodiny a kapacita je pro 25 až 30 dětí. Exkurze se skládá z prohlídky koní, stájí a příslušenství pro chov koní. Celá prohlídka je prokládána kvízem pro děti a správné odpovědi jsou odměněny drobnými sladkostmi. Poté následuje svezení na koních, každé dítě má možnost sednout si na koně a svést se jedno kolo kolem jízdárny. Na závěr setkání si děti ještě zahrají na koně a proběhnou si překážkovou dráhu. Každé dítě si odnese malé překvapení. Cena exkurze je 2500 Kč.

Den koní

V květnu pořádáme „Den koní “, během kterého prezentujeme jezdecký sport a chov koní . Nedílnou součástí je zábava pro děti ve formě různých atrakcí, soutěží, svezení na koních a doprovodného jezdeckého programu. Zajištěno je bohaté občerstvení, hudba a možnost nahlédnout do stájí jezdeckého oddílu.

 

Jezdecké hry

Jezdecké hry pořádáme v podzimním čase na závěr jezdecké sezóny. Hry jsou zaměřené na soutěže dětí, které pravidelně chodí do oddílu, ale i pro děti a dospělé z jiných oddílů, které si chtějí přijet neoficiálně zasoutěžit. Jednotlivé soutěže se skládají z překážkové dráhy pro děti s vodičem, s překážkové dráhy s koněm na ruce, kdy děti samostatně koně vodí, z překážkové dráhy samostatně jezdících jezdců a z parkurového skákání do 100 cm.

 

Tábory

V prázdninovém čase pořádáme tábory pro děti. Jeden pobytový a více příměstských. Pobytový tábor – Součást tábora jsou soutěže, hry a bojovky, výlet, každý den ježdění na koních. Nejedná se o jezdecký výcvik, ale o svezení a cvičení na koních, péče o koně, procházky s koňmi. Děti spí v klubovně, na karimatkách. Stravování je 4x denně. Tábor je určen pro děti od 7-12 let. Příměstské tábory – tábory jsou určeny pro děti od 5 do 12 let. Probíhají od pondělí do pátku od 9 hod do 16 hod. Součástí tábora je strava v podobě oběda a pitný režim po celý den.  Dopolední program probíhá s koňmi, příprava pro ježdění a ježdění. Pak následuje přestávka na oběd. Po obědě se věnujeme zajímavostem z oblasti jezdectví a koní, děti si za týden z těchto zajímavostí vytvoří deníček, kam si věci napíšou a nalepí, tyto aktivity budou proloženy hrami a kvízy. Silnou stránkou našich táborů je individuální přístup a rodinná atmosféra. Na tábory přijímáme maximálně 18 dětí. Od roku 2016 pořádáme každý měsíc jeden víkendový tábor a velikonoční a podzimní prázdniny.

Klub žen

V JO Kněžmost funguje Klub žen, který sdružuje ženské členky oddílu. Tento klub pořádá společné vyjížďky, pomáhá při organizování a přípravách akcí jezdeckého oddílu.

Trénink parkurových koní

jezdhry8

Trénink probíhá pod vedením zkušeného trenéra. Podmínky jsou smluvní, bližší informace na telefonu pana Marka Černého.

 

 

 

Práce čelním nakladačem HON UN 053 – pracovní nářadí: lžíce – lopata, vidle na balíky sena a slámy. Podmínky jsou smluvní, bližší informace na telefonu pana Marka Černého.

Práce mulčovačem – mulčování travnatých ploch a drobného náletu. Podmínky smluvní, bližší informace na telefonu pana Marka Černého.