Nabízíme

Nabídka služeb Jezdeckého oddílu Kněžmost

naladovkaJo Kněžmost se zab˜ývá parkurov˜ým sportem, výukou dětí v jezdectví, dále nabízíme ustájení koní, trénink jezdeckých koní. Pořádáme letní , víkendové, velikonoční a podzimní tábory, jezdecké akce – „Den koní“ v jarním čase a „Jezdecké hry“ v čase podzimním, děláme akce pro základní i mateřské školky v podobě exkurze a svezení na koních. Postupně se věnujeme rozvíjení dětského pony sportu.

V˜ýuka dětí

Ve v˜ýuce jezdectví jsme spíše zaměřeni na děti od útlého věku. V˜ýuka probíhá na pony. Hodina se skládá ze tří částí, tak aby to pro děti bylo zajímavé a pestré. První část se odehrává ve stáji, kde vyčistíme a připravíme koně, druhá část probíhá na jízdárně, kde děláme voltižní cvičení na lonži nebo na vodítku, a to v kroku, klusu a cvalu dle schopnost jednotliv˜ých dětí. Třetí část hodiny probíhá při procházce do terénu. U mal˜ých dětí od 3 do 6 let (v˜ýjimečně přijímáme i 2leté děti) doporučuji ježdění ve dvojici, například sourozenci i kamarádi. Děti nejsou tak fyzicky a psychicky zatížené aktivitou s koňmi a trénují se v sociálních dovednostech při kooperativní činnosti. U dětí od šesti let se začínáme věnovat v˜ýuce v sedle. Program má stejn˜ý obraz, příprava koní ve stáji, vyčištění, voltižní uvolňovací a posilovací cviky v sedle a po té základy správného sedu, vysedávání, případně samostatného vodění koní po jízdárně. Hodina trvá 60 minut, včetně přípravy koní ve stáji. Cena za jezdeckou hodinu je pro členy oddílu 400,- Kč/při platbě 10 hodin, pro nečleny 450- Kč.  

Od roku 2019 jsme rozšířili jezdecké kroužky pro děti od 6 do 12 let, termín pondělí 14:30 – 17:00, úterý 14:30-17:00 , středa 14:30 – 17:00, čtvrtek 14:30-17:00, pátek 14:30 – 17:00, 2,5 hodiny, max. počet 8 dětí, náplň: péče o koně, vzdělávání v oblasti jezdectví, jezdecký výcvik. Cena: paušální 700 Kč / měsíčně.

Výstroj pro jezdectví: Dítě potřebuje alespoň cyklistickou helmu, pevnou sportovní obuv, nejlépe přes kotník, dlouhé pružné kalhoty s nev˜ýrazn˜ými švy a triko s dlouh˜ým rukávem.

 Jezdeck˜ý kroužek v JO Kněžmost – víkendový

Měníme v Jezdeckém oddíle Kněžmost systém vedení a průběhu jezdeckých víkendových kroužků. Minulý systém již příliš nefungoval, proto jsme se rozhodli dát kroužkům nová, pevná a jasná pravidla.

Kroužky budou otevřeny dva: sobotní a nedělní

Věk: od 10 let

Počet: 8 dětí v kroužku.

Pod vedením instruktora

Trvání: leden – červen, červenec – srpen kroužek neběží (pomoc při táborech), září – listopad.

Čas od 9 – do 14.30

Náplň:

Praktické činnosti kolem chovu a péče o koně (krmení, vodění, místování boxů, údržba výstroje)

Vzdělávání – základní témata týkající se chovu koní a jezdectví. Rozsah vědomostí, které děti potřebují pro splnění ZZVJ – zkoušek základního výcviku.

Jezdecký výcvik – se dvěma koňmi, kombinace jezdecké práce v terénu s jízdárenskou prací.

Jedenkrát za měsíc – pomoc při příměstském táboře, po skončení pomoci, děti také jezdí.

O prázdninách kroužek neběží, děti mají povinnost, pomáhat při alespoň jednom letním táboře, po včasné předchozí dohodě.

Cena: 700 Kč měsíčně.

Pokud děti, chtějí postupovat úspěšně v jezdeckém výcviku, doporučujeme kombinaci jezdeckého kroužku s individuálními jezdeckými hodinami. V jezdeckém kroužku načerpají vědomosti a praktické zkušenosti v oblasti chovu koní, práce s koněm v terénu i na jízdárně. Při individuálních jezdeckých hodinách tyto schopnosti mohou intenzivněji rozvíjet.

Hiporehabilitace – program aktivity s koňmi pro klienty s mentálním handicapem

Od začátku dubna 2012 byl v JO Kněžmost zahájen aktivizační program s koňmi pro klienty s mentálním handicapem. Kapacita je zhruba 12 klientů, kteří se účastní programu s koňmi v podobě čištění, krmení a i ježdění na nich. Cel˜ý program je zaměřen na komplexní aktivizaci organismu po stránce emoční, poznávací, tělesné i sociální a probíhá pod vedením zkušeného terapeuta se specializací na hiporehabilitaci. Cena je smluvní.

Ustájení koní

Nabízíme ustájení koní v prostorn˜ých boxech, koně jsou denně dle počasí většinu času ve v˜ýběhu. Přes léto máme k dispozici i pastevní vý˜běhy. Všechny výběhy mají automatické napáječky. Koně se přikrmují senem i ve výbězích. V ceně ustájení je zahrnuto využívání prostor jízdárny, skokového materiálu a lonžovacího kruhu, dále krmení seno, oves + podestý˜lka. Cena ustájení na měsíc činí 5.000,- Kč. V případě ustájení ponyho je cena smluvní. Aktuálně je kapacita pro ustájení plná.

Prodej granulí přímo v naší stájí pro koně značky NOVAEQUI. více info na http://www.novaequi.cz/

Exkurze pro základní a mateřské školy

jezdhry3

Ve školním roce organizujeme exkurze pro základní i mateřské školy. Doba trvání je zhruba 2 hodiny a kapacita je pro 25 až 30 dětí. Exkurze se skládá z prohlídky koní, stájí a příslušenství pro chov koní. Celá prohlídka je prokládána kvízem pro děti a správné odpovědi jsou odměněny drobn˜ými sladkostmi. Poté následuje svezení na koních, každé dítě má možnost sednout si na koně a svést se jedno kolo kolem jízdárny. Na závěr setkání si děti ještě zahrají na koně a proběhnou si překážkovou dráhu. Každé dítě si odnese malé překvapení. Cena exkurze je 1500 Kč.

Den koní

V květnu pořádáme „Den koní “, během kterého prezentujeme jezdeck˜ý sport a chov koní . Nedílnou součástí je zábava pro děti ve formě různý˜ch atrakcí, soutěží, svezení na koních a doprovodného jezdeckého programu. Zajištěno je bohaté občerstvení, hudba a možnost nahlédnout do stájí jezdeckého oddílu.

 

Jezdecké hry

Jezdecké hry pořádáme v podzimním čase na závěr jezdecké sezóny. Hry jsou zaměřené na soutěže dětí, které pravidelně chodí do oddílu, ale i pro děti a dospělé z jin˜ých oddlů, které si chtějí přijet neoficiálně zasoutěžit. Jednotlivé soutěže se skládají z překážkové dráhy pro děti s vodičem, s překážkové dráhy s koněm na ruce, kdy děti samostatně koně vodí, z překážkové dráhy samostatně jezdících jezdců a z parkurového skákání do 100 cm.

 

Tábory

V prázdninovém čase pořádáme tábory pro děti. Jeden pobytový a více příměstských. Pobytový tábor – Součást tábora jsou soutěže, hry a bojovky, v˜ýlet, každ˜ý den ježdění na koních. Nejedná se o jezdeck˜ý vý˜cvik, ale o svezení a cvičení na koních, péče o koně, procházky s koňmi. Děti spí v klubovně, na karimatkách. Stravování je 4x denně. Tábor je určen pro děti od 7-12 let. Příměstské tábory – tábory jsou určeny pro děti od 5 do 12 let. Probíhají od pondělí do pátku od 9 hod do 16 hod. Součástí tábora je strava v podobě oběda a pitný režim po celý den.  Dopolední program probíhá s koňmi, příprava pro ježdění a ježdění. Pak následuje přestávka na oběd. Po obědě se věnujeme zajímavostem z oblasti jezdectví a koní, děti si za týden z těchto zajímavostí vytvoří deníček, kam si věci napíšou a nalepí, tyto aktivity budou proloženy hrami a kvízy. Silnou stránkou našich táborů je individuální přístup a rodinná atmosféra. Na tábory přijímáme maximálně 18 dětí. Od roku 2016 pořádáme každý měsíc jeden víkendový tábor a velikonoční a podzimní prázdniny.

Klub žen

V JO Kněžmost funguje Klub žen, kter˜ý sdružuje ženské členky oddílu. Tento klub pořádá společné vyjížďky, pomáhá při organizování a přípravách akcí jezdeckého oddílu.

Trénink parkurov˜ých koní

jezdhry8

Trénink probíhá pod vedením zkušeného trenéra. Podmínky jsou smluvní, bližší informace na telefonu pana Marka Černého.

 

 

 

Práce čelním nakladačem HON UN 053 – pracovní nářadí: lžíce – lopata, vidle na balíky sena a slámy. Podmínky jsou smluvní, bližší informace na telefonu pana Marka Černého.