Dotace a granty

PROJEKT VYBAVENÍ PRO SPOLKOVÉ AKCE.

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS
Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj

EVROPSKÁ UNIE

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

 

Projekt na příměstské tábory II. 2020-2022

číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015742/2020/001

Doba realizace: 2020 – 2022

Operační program zaměstnanost: OPZ

Cílem projektu je podpora pracujících rodičů, zaměstnanců, osobám pracujícím jako OSVČ nebo osobám v evidenci Úřadu práce, které hledají práci a pečují o malé děti, aby se mohli účastnit pracovního procesu nebo si hledat práci i během letních prázdnin. Provozem příměstského tábora zajistíme možnost hlídání dětí, které bude dostupné i pro rodiny s nižší  socioekonomickou úrovní. Projekt je dotován z Evropské unie, z Evropského sociálního  fondu, z Operačního programu Zaměstnanost.

Klíčovou aktivitou projektu je provoz příměstského tábora pro předškolní a mladší školní děti pro zaměstnané rodiče. Tábor bude probíhat v prázdninových dnech 1 den velikonočních prázdnin, 4 týdny letních prázdnin a  2 dny podzimních prázdnin (2019, 2020, 2021).

Minimální počet pro provoz daného dne je 10 dětí, maximální 18. Provozní doba tábora je od 7:30 do 16:00.

Projekt probíhá ve spolupráci OPS pro Český ráj – MAS Český ráj a Střední Pojizeří realizujeme projekt podpořený z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) – Příměstský tábory JO Kněžmost 2019-2021.

 

Projekt na příměstské tábory 2019-2021

číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010273

Doba realizace: 2019 – 2021

Operační program zaměstnanost: OPZ

Cílem projektu je podpora pracujících rodičů, zaměstnanců, osobám pracujícím jako OSVČ nebo osobám v evidenci Úřadu práce, které hledají práci a pečují o malé děti, aby se mohli účastnit pracovního procesu nebo si hledat práci i během letních prázdnin. Provozem příměstského tábora zajistíme možnost hlídání dětí, které bude dostupné i pro rodiny s nižší  socioekonomickou úrovní. Projekt je dotován z Evropské unie, z Evropského sociálního  fondu, z Operačního programu Zaměstnanost.

Klíčovou aktivitou projektu je provoz příměstského tábora pro předškolní a mladší školní děti pro zaměstnané rodiče. Tábor bude probíhat v prázdninových dnech 1 den velikonočních prázdnin, 4 týdny letních prázdnin a  2 dny podzimních prázdnin (2019, 2020, 2021).

Minimální počet pro provoz daného dne je 10 dětí, maximální 18. Provozní doba tábora je od 7:30 do 16:00.

Projekt probíhá ve spolupráci OPS pro Český ráj – MAS Český ráj a Střední Pojizeří realizujeme projekt podpořený z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) – Příměstský tábory JO Kněžmost 2019-2021.

Projekt pro zavlažování a vybavení JO Kněžmost.

Na začátku roku 2014 získal JO Kněžmost projekt od Státního intervenčního zemědělského fondu pro zavlažován a vybaven JO Kněžmost. Projekt bude realizován v průběhu roku 2014.

Projekt pro vzdělávání v oblasti hiporehabilitace od Národní agentury pro evropský vzdělávací programy.

Jezdecký oddíl Kněžmost získal v roce 2012 projekt pro vzdělávání v oblasti hiporehabilitace na téma: Sebezkušenost v evropském kvalifikačním rámci pro vzdělávání a kvalitní praxi v oblasti animoterapie.ö – ôSELF-EXPERIENCE in European qualification framework for practice and training in animal mediated assistance and therapy (AMAT)ö. Projekt jsme z skali od NAEP – Národní agentury pro evropské vzdělávací programy v programu Leonardo da Vinci – projekty partnerstv .
Projekt bude trvat 2 roky, zahájen byl v srpnu 2012, ukončen bude v srpnu 2014. Obsahem projektu jsou vzdělávací semináře, workshopy, konference, sběr dat a výměna zkušeností z oblasti sebezkušenosti pomocí koní v Čechách i partnerských zemích na Slovensku a v Polsku. Výstupem bude ucelená brožura a film shrnující tyto myšlenky.

Projekt rekonstrukce klubovny, sedlovny, sociálního zařízení a přilehlého skladu pomůcek.

V únoru 2012 byl oficiální schválen projekt na rekonstrukci klubovny, sedlovny, sociálního zařízení a přilehlého skladu pomůcek, na který jsme získali dotaci od Státního intervenčního zemědělského fondu. Po celý rok 2012 se projekt připravoval po administrativní stránce a během roku 2013 byl zrealizován. Výsledkem jsou krásné prostory klubovny, sociálního zařízení, sedlovny a skladu pomůcek. Všem co se na projektu podíleli děkujeme, jeho realizace byla náročná.