hypo-banner

 

PhDr. Petra Černá Rynešová

97_07

Narodila se 21.5.1976. Od útlého dětství obdivovala koně, má dlouholeté zkušenosti s koňmi a jezdectvím,  je držitelkou jezdecké licence, věnuje se parkurovému sportu pod záštitou Jezdeckého oddílu Kněžmost. Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Diplomovou i rigorózní práci napsala na téma hiporehabilitace při práci s klienty s duševním onemocněním.

Hiporehabilitaci se věnuje již 16 let. Absolvovala kurz Léčebně pedagogicko-psychologického ježdění při Masarykově univerzitě v Brně, pod záštitou České hiporehabilitační společnosti. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v existenciální analýze a logoterapii. Je odborným garantem a zakladatelkou Hipocentra v PL Kosmonosy, které úspěšně funguje 8 let. Aktuálně je členkou pracovní skupiny pro Psychoterapii pomocí koní v České republice.

Co má ráda: koně, rodinu, příjemné zážitky a když může něco tvořit.
Co nemá ráda: drožďovou polévku, bezmoc a nepochopení.
Životní krédo: „Vždy se dá najít smysl, jen člověk musí chtít…“

ANOTACE:

Kniha „Když kůň léčí duši, aneb metodika hiporehabilitace zaměřená na klienty s duševním onemocněním.“V knize jsou uvedeny informace z dostupné české a částečně i zahraniční literatury
z oblasti využití hiporehabilitace pomocí psychologických prostředků. V publikaci nechybí vymezení pojmu hiporehabilitace, členění jednotlivých oblastí hiporehabilitace, historie hiporehabilitace, základní psychoterapeutické principy v hiporehabilitaci, dále využití hiporehabilitace v psychologii a psychiatrii, indikace a kontraindikace při práci s klienty s duševním onemocněním a využití hiporehabilitace u různých psychických poruch a jejich přehled.

Těžištěm celé knihy je vymezení čtyř základní oblasti stimulace, které považuji za stěžejní pro provádění hiporehabilitace pomocí psychologických prostředků. Jedná se o oblast tělesné, emoční, sociální a kognitivní stimulace. Tyto čtyři základní oblasti jsou v práci podrobně rozpracovány i s příklady praktických cvičení. Každé cvičení je členěno tak, aby bylo dobře pochopitelné pro čtenáře. V každém cvičení je uveden počet klientů, pro které je cvičení vhodné. Dále pomůcky, které jsou potřebné pro provádění cvičení a jeho časový rozvrh.

Kniha rozebírá zaměření jednotlivých cvičení, podle oblastí stimulace, na které je nejvíce zaměřeno. U každého cvičení naleznete podrobný popis a nutné důležité poznámky, které se jednotlivých cvičení týkají. Dále se v příručce podrobně věnuji psychosociálním podmínkám realizace hiporehabilitace v psychologii, kde uvádím důležité požadavky na osobnost a specializaci terapeuta, základní pravidla pro provádění hiporehabilitace v psychologii a strukturu jednotlivých terapeutických hodin, kde popisuji specifika úvodní a závěrečné hodiny a vedení záznamů z terapeutických hodin.

Na závěr této kapitoly je uveden příklad celoročního plánu hiporehabilitace s klienty psychiatrické léčebny. Poslední oblastí, které je součástí příručky, jsou technické podmínky realizace hiporehabilitace, kde se ve stručnosti zmiňuji o týmu odborníků pro tuto oblast hiporehabilitace, výběru koně, prostorech vhodných pro provádění hiporehabilitačních hodin a základních bezpečnostních pravidlech při provádění terapie. Závěrečnou částí knihy jsou tři stručné kasuistiky klientů psychiatrické léčebny.

PhDr. Petra Černá Rynešová


[contact-form-7 id=“768″ title=“Objednávka knihy“]

Vaše objednávka bude doručena obchodním balíkem České Pošty na dobírku.

K ceně objednávky bude připočten poplatek +100,-Kč s DPH Nejsme plátci DPH


Partneři knihy:

logo_chrpa logo_agrofert logo_psych logo_chs logo_knezmost